Obec Dolná Lehota
obecDolná Lehota

Zmluvy

Sekológ dodatok č. 36

Sekológ-dodatok-č.-36.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 643,8 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o spolupráci 09/12/2021

Zmluva-o-spolupráci-09122021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,16 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely SOU

Zmluva-o-spracovani-osobných-údajov-pre-účely-SOU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,89 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o balíčku GDPR+

Zmluva-o-balíčku-GDPR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,26 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www.stranok na CUET

Zmluva-o-prepojení-dokumentov-z-www.stranok-na-CUET.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,92 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o prevádzke webového sídla

Zmluva-o-prevádzke-webového-sídla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,58 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva-o-spracovaní-osobných-údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,34 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o vytvorení webového sídla

Zmluva-o-vytvorení-webového-sídla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,68 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Objednávka ozvučenie Dom smútku

Objednávka-ozvučenie-Dom-smútku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,39 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Objednávka Ľ. Pančík

Objednávka-Ľ.-Pančík.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 763,63 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Objednávka Sigma čerpadlo

Objednávka-Sigma-čerpadlo1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 681,71 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Objednávka Sigma tlaková nádoba

Objednávka-Sigma-tlaková-nádoba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 585,14 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Objednávka AMSTAVBA

Objednávka-AMSTAVBA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,48 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Objednávka Ferex

Objednávka-Ferex.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum

Zmluva-o-prevode-výpočtovej-techniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,17 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Kúpna zmluva Pavlov

Kúpna-zmluva-Pavlov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,46 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov

Zmluva-o-odchyte-a-umiestnení-túlavých-psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,49 MB
Vložené: 9. 5. 2022

DPO Zmluva č. 1421 272

DPO-Zmluva-č.-1421-272.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,72 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č.1 – Štatistický úrad SR

Dodatok-č.1-Štatistický-úrad-SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,88 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Sekológ – dodatok č. 35

Sekológ-dodatokč.-35.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,67 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Archív SB, s.r.o. 01-2021

Zmluva-o-zbere-preprave-a-zneškodnení-odpadu-Archív-SB-s.r.o.-01-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,22 MB
Vložené: 1. 1. 2021

JUDr. Lipovský – dohoda o postúpení

JUDr.-Lipovský-dohoda-o-postúpení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 635,87 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č. 3 k zmluve o odvoze TKO Profax

Dodatok-Profax.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,46 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva výpožička tabletu

Zmluva-výpožička-tabletu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,69 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva č. 806200187 o dodávke vody z verejného vodovodu

Zmluva-č.-806200187-o-dodávke-vody-z-verejného-vodovodu-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 821,43 kB
Vložené: 1. 1. 2001

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 09. 10. 2019

Dodatok-č.-1-k-Zmluve-o-dodávke-plynu-zo-dňa-09.-10.-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 812,04 kB
Vložené: 9. 10. 2019

Dodatok č. ZK01/VK/10/08/022 Komenský s.r.o.

Dodatok-č.-ZK01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 957,46 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č. 3 k zmluve o správe – Klub výtvarných umelcov a teoretikov

dodatok-č.-1-2020-KVUAT-Skrak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,53 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Stiahnuť

dodatok-č.-1-2020-KVUAT-Skrak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,53 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva DPO

Zmluva-DPO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Stiahnuť

Zmluva-DPO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o výpožičke KRHZ-BB-VO-68-018/2020 DPO SR

zmluva-o-výpožičke-KRHZ-BB-VO-68-018-2020-DPO-SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,1 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo 20K444025, reg. č. 260/2020

DOXX-zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,55 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí právnej služby

zmluva-advokat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby F. Žilka

Zmluva-F.-Zilka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1003,1 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

zmluva-o-poskytovaní-kvalifikovaných-dôveryhodných-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 783,92 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze TKO od 1.1.2020

Dodatok-č.-2-k-zmluve-o-odvoze-TKO-od-1.1.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,29 MB
Vložené: 1. 1. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

zmluva-o-poskytovaní-audítorských-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,03 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov OcÚ

Zmluva-so-sprostredkovateľom-spracúvania-osobných-údajov-OcÚ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,05 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov ZŠ s MŠ

Zmluva-so-sprostredkovateľom-spracúvania-osobných-údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 66519 – Plynofikácia ZŠ s MŠ

Zmluva-o-dielo-č.-66519-Plynofikácia-ZŠ-s-MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,16 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva DPO SR č. 149392

1.-zmluva-DPO-SR-č.-149392.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,67 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o reklame II.

Zmluva-o-reklame-II..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 973,25 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o reklame

Zmluva-o-reklame.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 891,44 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby a o finančnej pod

Zmluva-o-zabezpečení-poskytovania-soc.-služby-a-o-finančnej-pod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,88 MB
Vložené: 9. 5. 2022

SOZA-hromadná licenčná zmluva

SOZA-hromadná-licenčná-zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,55 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Príloha č. 1 k Zmluve č. SGE1029201516

Príloha-č.-1-k-Zmluve-č.-SGE1029201516.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB
Vložené: 1. 1. 2015

Dodatok č. 33 k zmluve o ukladaní odpadu č.18 10 95

Dodatok-č.-33-k-zmluve-o-ukladaní-odpadu-č.18-10-951.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,22 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 25 2018

Zmluva-o-poskytovaní-audítorských-služieb-č.-25-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,28 MB
Vložené: 1. 1. 2018

Zmluva o poskytnutí grantu č 427 18 THZS

Zmluva-o-poskytnutí-grantu-č-427-18-THZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Nájomná zmluva 1 – J. Šedivý

Nájomná-zmluva-1-J.-Šedivý.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,59 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 2 2018, Plynofikácia budovy ZŠ s MŠ Dolná Leh

Zmluva-o-dielo-č.-2-2018-Plynofikácia-budovy-ZŠ-s-MŠ-Dolná-Leh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,84 MB
Vložené: 1. 1. 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Zmluva-o-zabezpečení-výkonu-činnosti-zodpovednej-osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,63 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Nájomná zmluva Gajdošovci 2018

Nájomná-zmluva-Gajdošovci-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,34 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ BB 373 013 2018, prílohy

Zmluva-o-výpožičke-č.-KRHZ-BB-373-013-2018-prílohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,22 MB
Vložené: 1. 1. 2018

Zmluva o dielo GDPR, ZŠ s MŠ

Zmluva-o-dielo-GDPR-ZŠ-s-MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o dielo GDPR

Zmluva-o-dielo-GDPR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,15 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu BELO TRADE s.r.o.

Dodatok-č.-1-BELO-TRADE-s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 515,15 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu Profax Danka Barthová

Dodatok-č.-1-Profax-Danka-Barthová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,65 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Hrobové miesta 2018

Hrobové-miesta-20181.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,03 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Nájomná zmluva hroby – VZOR

Nájomná-zmluva-hroby-VZOR2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,58 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva č. 148 224 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany

Zmluva-č.-148-224-o-poskytnutí-dotácie-z-prostriedkov-Dobrovoľnej-hasičskej-ochrany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,66 MB
Vložené: 9. 5. 2022

INTA, s.r.o. č. z. 2018-0221-6531

Inta-č.-z.-2018-0221-6531.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 984,51 kB
Vložené: 1. 1. 2018

INTA, s.r.o. č. z. 2018-0221-6530

Inta-č.-z.-2018-0221-6530.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 992,69 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári

Uznanie-dlhu-a-dohoda-o-splátkovom-kalendári.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 997,98 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.z. 4300080442

Zmluva-o-pripojení-zariadenia-užívateľa-sústavy-do-distribučnej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,52 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o pripojení č. z 8012261117 – SPP – distribúcia, a.s.

Zmluva-o-pripojení-8012261117-SPP-distribúcia-a.s..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,76 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. z. 806200187

Zmluva-o-dodávke-vody-z-verejného-vodovodu-č.-z.-806200187.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Vložené: 1. 1. 2001

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – č. z. 18/2017

Zmluva-o-poskytovaní-audítorských-služieb-č.-z.-18-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,4 MB
Vložené: 1. 1. 2017

Zmluva o dielo č. O-116-2017 Metal Servis Recycling

zmluva-o-dielo-č.-O-116-2017-MetalServisRecycling.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,22 MB
Vložené: 1. 1. 2017

ZMLUVA č. 147312 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

ZMLUVA-č.-147312-o-poskytnutí-dotácie-z-prostriedkov-DPO-SR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,37 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o dielo – Stredoslovenská energetika, a.s.

Zmluva-o-dielo-Stredoslovenská-energetika-a.s..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,1 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania – EuroPro Slovensko, n.o.

Zmluva-o-poskytovaní-služieb-v-oblasti-verejného-odstarávania-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/259 – Remek, s.r.o.

Zmluva-o-poskytovaní-služieb-a-Licenčná-zmluva-č.-2000-259-Remek-s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB
Vložené: 1. 1. 2000

Kúpna zmluva – Tatranská mliekareň a.s.

Kúpna-zmluva-Tatranská-mliekareň-a.s..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone správy

Dodatok-č.-2-k-Zmluve-o-výkone-správy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 502,06 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o výkone správy Národnej kultúrnej pamiatky

Zmluva-o-výkone-správy-Národnej-kultúrnej-pamiatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 594,81 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

zmluva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,48 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva-o-poskytovaní-auditorských-služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,2 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

zmluva-stvps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Dodatok č. 1 DCOM

DCOM-dodatok-č.-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,41 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM

DCOM.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,06 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny SSE

zmluva-o-združenej-dodávke-elektriny-SSE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,92 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva č. 76481 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

zmluva-DHZO-č.-76481.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Vložené: 9. 5. 2022

ENVI – PAK zmluva č. SGE1029201516

ENVI-PAK-zmluva-č.-SGE1029201516.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,21 MB
Vložené: 1. 1. 2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SGE1029201516 EnviPak

Zmluva-o-uzavretí-budúcej-zmluvy-EnviPak.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Vložené: 1. 1. 2015

Zmluva Ľupčianka s.r.o.

Zmluva-o-odpadoch-Ľupčianka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,7 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o odvoze odpadu Profax

Zmluva-o-odvoze-odpadu-Profax.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,13 MB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o odvoze odpadu Belo Trade

Zmluva-o-odvoze-odpadu-Belo-Trade.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,05 MB
Vložené: 9. 5. 2022

ZMLUVA o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 714/2015

ZMLUVA-o-bezodplatnom-prevode-ZŠsMŠ-uverejnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Vložené: 1. 1. 2015

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Zmluva-o-spolupráci-pir-zbere-použitého-šatstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,83 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Kúpna zmluva ČOV

Kúpna-zmluva-ČOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu za rok 2015

Zmluva-o-odvoze-komunálneho-odpadu-za-rok-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Vložené: 1. 1. 2015

Zmluva o odpade – EKOLÓG

zmluva-ekológ-o-odpade.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,33 kB
Vložené: 9. 5. 2022

Mobilná aplikácie

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
slabý dážď 25 °C 10 °C
utorok 18. 6. takmer jasno 26/14 °C
streda 19. 6. slabý dážď 27/16 °C
štvrtok 20. 6. jasná obloha 28/16 °C