Starosta

1

Viera Hudíková, starostka obce

Narodená: 4.9.1963

Vzdelanie: Stredná ekonomická škola Banská Bystrica

Vo funkcii starostky obce od roku 2011.