OZNÁMENIE OBECNÉHO ÚRADU

Obecný úrad v Dolnej Lehote oznamuje svojim občanom, že dňa 26.08.2016 neúraduje z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie, ktorú nám nahlásila SSE Distribúcia, a.s. a čerpania dovolenky.