Pozvánka na zájazd Kandráčovci

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Predajnej poriada zájazd do Seliec na vystúpenie skupiny Kandráčovci, ktorý sa bude konať dňa 11. júna 2016 t.j. v sobotu. Cena za autobus je 4 €. Kto má záujem nech sa prihlási na Obecnom úrade v Dolnej Lehote do 03. júna 2016.

Výsledky XXXIII. ročníka cezpoľného behu

Výsledková listina XXXIII. ročníka cezpoľného behu, ktorý sa konal 20. marca 2016 v Dolnej Lehote. Behu sa zúčastnilo 147 účastníkov. Najpočetnejšia hodnotená kategória bola kategória Muži do 39 rokov, v ktorej pretekalo 17 pretekárov, ale ani deti MŠ s rodičmi sa nenechali zahanbiť a na štarte stálo 35 detí predškolského veku. Za nami je príjemná […]

Denné centrum IMPULZ n.o.

Dovoľujeme si informovať širokú verejnosť, že od januára 2016 budú mať občania možnosť využitia služieb Denného centra IMPULZ n.o., ktoré sa nachádza v budove Základnej školy v Nemeckej, Školská ulica 35. Jedná sa o denný stacionár, v ktorom môžu seniori alebo zdravotne postihnuté osoby tráviť čas, kým sú rodinní príslušníci (dcéra, syn, zať, nevesta, vnuci) […]

Verejná vyhláška – daňové priznania

Obec Dolná Lehota Vás vyzýva na podanie daňového priznania v súvislosti s vykonaným a ukončeným projektom pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dolná Lehota v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu v Brezne, pozemkový a lesný odbor č. OÚ BR PLO – 2014/01665-083, právoplatného dňa 20.01.2015 a zaregistrovaného OU Brezno, katastrálnym odborom ako Z 223/15. V zmysle […]