MUDr. Zlevská – dovolenka

MUDr. Zlevská oznamuje svojim pacientom, že od 3.7.2017 t.j. pondelok až do 7.7.2017 t.j. piatok neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje ju MUDr. Peter Zlevský v Predajnej (vo štvrtok OZS Ráztoka). MUDr. Zlevská – oznam

Okresný úrad Brezno – OZNAM

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný upozorňuje a vyzýva, každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu tak ako to ustanovuje zákon. Viac informácií viď príloha nižšie: Okresný úrad BR – výzva