POZVÁNKA

Výbor podporného pohrebného združenia Betliar v Dolnej Lehote pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu, dňa 26.2.2017 o 14.30 hod. v Klube dôchodcov v Dolnej Lehote. pozvánka

Komposesorát – pozvánka

Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota zvoláva výbor spoločenstva, zhromaždenie členov, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2017 o 15.00 hod. v sále MOS Dolná Lehota. Komposesorát – pozvánka

OZNAM StVPS

Stredoslovenská vodárenská  prevádzková spoločnosť a.s., oznamuje občanom, že v dňoch od 11.01.2017 do 13.01.2017 t.j. streda až piatok budú zamestnanci vodární odpisovať stav vodomerov. oznam StVPS