POZVÁNKA

Obecný úrad v Dolnej Lehote si Vás vážení seniori dovoľuje pozvať pri príležitosti mesiaca úcty k starším na príjemné posedenie, kde pre Vás kultúrny program pripravili deti zo ZŠ a MŠ Dolná Lehota a spevom poteší Vaše dušičky Dušan Grúň. POZVÁNKA plagát