Zápisnice pléna

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 19.02.2020

Zvukový záznam z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 19.02.2020

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2019

Zvukový záznam z 8. plenárneho zasadnutia konaného dňa 16.12.2019

Zápisnica zo VII. zasadnutia OZ zo dňa 17. 10. 2019, Prílohy k zápisnici zo VII. OZ zo dňa 17. 10. 2019

Zvukový záznam zo 7. zasadnutia OZ 17.10.2019

Zápisnica – 6. mimoriadne zasadnutie 06.08.2019 + prílohy

Zápisnica z V. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 27. 06. 2019

Zápisnica zo IV. mimoriadneho plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 30.05.2019 č.j. 445-2019-002

Zápisnica z III. PZ dňa 21.3.2019+prílohy

Zápisnica z II. mimoriadneho plenárneho zasadnutia OZ  zo dňa 07.02.2019

Zápisnica z I. ustanovujúceho plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018

Zápisnica z XIX. plenárneho zasadnutia OZ konaného 10.12.2018

Zápisnica z 18. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 14. 9. 2018+prí

Zápisnica zo XVII. plenárneho zasadnutia OZ konaného dňa 08.06.2018

Zápisnica zo XVI. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09. 03. 2018

Zápisnica z XV. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2017

Rozpočet obce Dolná Lehota – 2018,2019,2020

Zápisnica z XIV. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.08.2017

Zápisnica z XIII. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.08.2017

Zápisnica z XII. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.05.2017

Zápisnica z XI. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2017

Zápisnica z X. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2016

Plán prace kontrolóra 1. polrok 2017

Rozpočet obce Dolná Lehota -2017,2018,2019

Zápisnica z IX. plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.8.2016

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ zo dňa 27.05.2016  + správy o činnosti komisií

Koncept zápisu do kroniky 2015 + výročná správa DHZ

Správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti +Dohoda DHZ

Zápisnica zo 7. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2016

Čerpanie rozpočtu obce Dolná Lehota k 31.12.2015

Plán práce hlavného kontrolóra

Pozvánka

Propozície

Správa inventarizačnej komisie za rok 2015

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu

Záverečný účet obce Dolná Lehota za rok 2015

Zápisnica zo 6. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2015

Príloha k zápisnici Upozornenie prokurátora Pd91/15/6603-5

Príloha k zápisnici Protest prokurátora Pd90/15/6603-5

Zápisnica z 5. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 11.11.2015

Zápisnica zo 4. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 27.8.2015

Príloha č. 1 k zápisnici OZ z 27.08.2015

Príloha č. 2 k zápisnici OZ z 27.08.2015

Príloha č. 3 k zápisnici OZ z 27.08.2015

Príloha č. 4 k zápisnici OZ z 27.08.2015

Zápisnica z 3. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 5.6.2015

Príloha č. 1 k zápisnici OZ z 5.6.2015

Príloha č. 2 k zápisnici OZ z 5.6.2015

Príloha č. 3 k zápisnici OZ z 5.6.2015

Príloha č. 4 k zápisnici OZ z 5.6.2015

Zápisnica z 2. plenárneho zasadnutia konaného 13.03.2015

Zápisnica z ustanovujúceho plenárneho zasadnutia