Výrub drevín

Oznámenie konania Štulrajterová reg.č. 1918/21

Oznámenie konania Ing. Čalfa 1082/2019-001

Oznámenie konania Doc. Ing. Babicová 916/2019-001

Oznámenie konania A. Szullo 914/2019-001

Oznámenie konania -Segedová – OK-834/2019-001

Oznámenie konania – Gubár T. – OK-762/19-001

Oznámenie konania – Lacková B. OK – 756/19-001

Oznámenie konania Zaťko – OK-687/2019-001

Oznámenie konania – Stanková – OK-645/19-001

Oznámenie konania Ing. Švehla – výrub OK-448/19-001

Oznámenie konania M. Bystrianska 577/19-001

Oznámenie konania  Riapoš – OK-557/19-001, 558/19-001

Oznámenie konania – Bc. Glemba OK-327/2019

Oznámenie konania – Packo M. 418/2019-001

Oznámenie konania J. Opaterný OK-354/19-001

Oznámenie konania – Čellár 293/2019

Oznámenie konania – Šmidová – 274/2019

Oznámenie konania Nemec č.j OK 231/2019 001

Oznámenie konania Labajovci OK-213/19-001

M-HOLDING – výrub č.j.176/2019-001

Viktor Káčerik 643/2018-001

Výrub – Ing. V. Chlebovec OK-573/18-001

Výrub drevín Mgr. Kováčiková 539/2018

Výrub drevín Majeríková Z.

Výrub drevín – Mokosch Lukáš

Výrub drevín – Hubert J.E, s.r.o.

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Oznámenie výrub drevín