Voľby

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR a Informácie pre voliča 

Vyhlásenie volieb – Prezident SR

Oznámenie o delegovaní členov prezident SR

Informácia pre voliča prezidenta SR

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu – Informácia

VOĽBY PREZIDENTA SR – žiadosť o vydanie hlas. lístka

Kandidáti na prezidenta SR 2019

Výsledky prezidentských volieb 2019 1. kolo

Oznámenie o delegovaní členov EP

Žiadosti o vydanie hlas.preukazu EP