Uznesenia

Uznesenia prijaté na XX. zasadnutí OZ, zo dňa 16.12.2021

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ konaného dňa 20. 10. 2021

Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí OZ 23.09.2021

Uznesenia prijaté na 17. neplánovanom zasadnutí OZ, 22.07.2021

Uznesenia prijaté na XVI. zasadnutí OZ, konaného 30. 06. 2021

UZNESENIA z 15. zasadnutia OZ 22.4.2021

UZNESENIA zo 14.zasadnutia OZ_31.3.2021

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ, 08.03.2021

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ zo dňa 03.09.2020

Uznesenia z XI. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 05.06.2020

Uznesenia z X. zasadnutia OZ zo dňa 13.5.2020

Uznesenia z IX. plenárneho zasadnutia  OZ zo dňa 19.02.2020

Uznesenia z VIII. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2019

Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ dňa 17. 10. 2019

Uznesenia zo VI. zasadnutia OZ dňa 06.08.2019

Uznesenia z V. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 27. 06. 2019

Uznesenia zo IV. mimoriadneho plenárneho zasadnutia 30.05.2019

Uznesenia z III. plenárneho zasadnutia 21.3.2019

Uznesenia – II. mimoriadne plenárne zasadnutie OZ – 07.02.2019

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ dňa 10.12.2018

Uznesenie z 18. plenárneho zasadnutie OZ 14.09.2018

Uznesenie zo 17. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 08.06.2018

Uznesenie zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 09.03.2018

Uznesenie z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 15.12.2017

Uznesenie z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 31.08.2017

Uznesenie z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 25.08.2017

Uznesenie z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 26.05.2017

Uznesenie z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 24.02.2017

Uznesenie z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 09.12.2016

Uznesenie z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 25.08.2016

Uznesenie z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.05.2016

Uznesenie zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 26.02.2016

Uznesenie zo 6. plenárneho zasadnutia konaného 11.12.2015

Uznesenie z 5. mimoriadneho plenárneho zasadnutia konaného 11.11.2015

Uznesenie zo 4. plenárneho zasadnutia konaného 27.08.2015

Uznesenie z 3. plenárneho zasadnutia konaného 05.06.2015

Uznesenie z 2. plenárneho zasadnutia konaného 13.03.2015

Uznesenie z ustanovujúceho plenárneho zasadnutia