Uznesenia

Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí OZ 23.09.2021

Uznesenia prijaté na 17. neplánovanom zasadnutí OZ, 22.07.2021

Uznesenia prijaté na XVI. zasadnutí OZ, konaného 30. 06. 2021

UZNESENIA z 15. zasadnutia OZ 22.4.2021

UZNESENIA zo 14.zasadnutia OZ_31.3.2021

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ, 08.03.2021

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ zo dňa 03.09.2020

Uznesenia z XI. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 05.06.2020

Uznesenia z X. zasadnutia OZ zo dňa 13.5.2020

Uznesenia z IX. plenárneho zasadnutia  OZ zo dňa 19.02.2020

Uznesenia z VIII. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2019

Uznesenia zo VII. zasadnutia OZ dňa 17. 10. 2019

Uznesenia zo VI. zasadnutia OZ dňa 06.08.2019

Uznesenia z V. plenárneho zasadnutia OZ zo dňa 27. 06. 2019

Uznesenia zo IV. mimoriadneho plenárneho zasadnutia 30.05.2019

Uznesenia z III. plenárneho zasadnutia 21.3.2019

Uznesenia – II. mimoriadne plenárne zasadnutie OZ – 07.02.2019

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2018

Uznesenia z 19. zasadnutia OZ dňa 10.12.2018

Uznesenie z 18. plenárneho zasadnutie OZ 14.09.2018

Uznesenie zo 17. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 08.06.2018

Uznesenie zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 09.03.2018

Uznesenie z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 15.12.2017

Uznesenie z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota, dňa 31.08.2017

Uznesenie z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 25.08.2017

Uznesenie z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 26.05.2017

Uznesenie z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 24.02.2017

Uznesenie z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 09.12.2016

Uznesenie z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Dolná Lehota zo dňa 25.08.2016

Uznesenie z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.05.2016

Uznesenie zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 26.02.2016

Uznesenie zo 6. plenárneho zasadnutia konaného 11.12.2015

Uznesenie z 5. mimoriadneho plenárneho zasadnutia konaného 11.11.2015

Uznesenie zo 4. plenárneho zasadnutia konaného 27.08.2015

Uznesenie z 3. plenárneho zasadnutia konaného 05.06.2015

Uznesenie z 2. plenárneho zasadnutia konaného 13.03.2015

Uznesenie z ustanovujúceho plenárneho zasadnutia