Demografické údaje

 Demografické údaje obce Dolná Lehota


Počet obyvateľov celkom k 31.12.2018: 703
Z toho
Občanov (nad 15 rokov): 625
Detí (do 15 rokov): 78
Priemerný vek: 43,33 roka


Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2018:
Deti (do 15 rokov)
Dievčatá: 37
Chlapci: 41
Spolu: 78


Mládež: (od 15 do 18 rokov)
Dievčatá: 9
Chlapci: 11
Spolu: 20


Dospelí:
Ženy: 294
Muži: 311
Spolu: 605


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
Prihlásených: 22
Z toho
Občanov: 15
Detí: 7
Z toho narodených: 4
Odhlásených: 15
Zomrelých: 5

Celkový prírastok: 2