Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok Juh na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 – oznámenie o nahliadaní

Oznamujeme Vám,že v rámci stránkových dní a úradných hodín môžete nahliadať do strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok Juh na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 na Obecnom úrade v Mýte pod Ďumbierom alebo na web stránke http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mikroregionu-chopok-j, podľa priloženého dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja č. j. […]