Výrub drevín

Oznámenie konania Doc. Ing. Babicová 916-2019-001

Oznámenie konania A. Szullo 914-2019-001

Oznámenie konania -Segedová – OK-834-2019-001

Oznámenie konania – Gubár T. – OK-762-19-001

Oznámenie konania – Lacková B. OK – 756 19-001

Oznámenie konania Zaťko – OK-687-2019-001

Oznámenie konania – Stanková – OK-645-19-001

Oznámenie konania Ing. Švehla – výrub OK-448-19-001

Oznámenie konania M. Bystrianska 577-19-001

Oznámenie konania  Riapoš – OK-557-19-001, 558-19-001

Oznámenie konania – Bc. Glemba OK-327-2019

Oznámenie konania – Packo M. 418-2019-001

Oznámenie konania J. Opaterný OK-354-19-001

Oznámenie konania – Čellár 293-2019

Oznámenie konania – Šmidová – 274-2019

Oznámenie konania Nemec č.j OK 231 2019 001

Oznámenie konania Labajovci OK-213-29-001

M-HOLDING – výrub č.j.176-2019-001

Viktor Káčerik 643-2018-001

Výrub – Ing. V. Chlebovec OK-573-18-001

Výrub drevín Mgr. Kováčiková 539-2018

Výrub drevín Majeríková Z.

Výrub drevín – Mokosch Lukáš

Výrub drevín – Hubert J.E, s.r.o.

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les

Oznámenie výrub drevín