Rôzne informácie

 

Záverečný účet Obce Dolná Lehota za rok 2017

Návrh Záverečný účet obce Dolná Lehota za rok 2017

Návrh plánu práce obecného kontrolóra na 1. polrok 2018

NÁVRH ROZPOČTU obce Dolná Lehota 2018, 2019, 2020

Plán práce II. polrok 2017

Návrh plánu práce kontrolóra II. polrok 2017

Záverečný účet za rok 2016

Plán práce kontrolóra na 1. polrok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017,2018,2019

Výberové konanie Základná škola s materskou školou

Plán práce kontrolóra 2.polrok 2016

Návrh VZN č. 3/2016 o DHZ

Návrh plánu práce kontrolóra 2. polrok 2016

Návrh plán práce kontrolóra na 1. polrok 2016

Návrh Záverečný účet obce Dolná Lehota za rok 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok juh 1.časť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregónu Chopok juh – 2. časť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Chopok juh 3. časť

Verejná vyhláška Demänovská Dolina

Návrh rozpočtu na rok 2016, 2017, 2018

5. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva – pozvánka

4. plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva – pozvánka

Výsledková listina z XXXII. ročníka cezpoľného behu usporiadaného pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce Dolná Lehota