Výsledky XXXIII. ročníka cezpoľného behu

Výsledková listina XXXIII. ročníka cezpoľného behu, ktorý sa konal 20. marca 2016 v Dolnej Lehote. Behu sa zúčastnilo 147 účastníkov. Najpočetnejšia hodnotená kategória bola kategória Muži do 39 rokov, v ktorej pretekalo 17 pretekárov, ale ani deti MŠ s rodičmi sa nenechali zahanbiť a na štarte stálo 35 detí predškolského veku. Za nami je príjemná […]

Verejná vyhláška – daňové priznania

Obec Dolná Lehota Vás vyzýva na podanie daňového priznania v súvislosti s vykonaným a ukončeným projektom pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dolná Lehota v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu v Brezne, pozemkový a lesný odbor č. OÚ BR PLO – 2014/01665-083, právoplatného dňa 20.01.2015 a zaregistrovaného OU Brezno, katastrálnym odborom ako Z 223/15. V zmysle […]

Zákaz voľného pohybu psov

Obecný úrad v Dolnej Lehote už po niekoľkýkrát upozorňuje občanov na voľne sa pohybujúcich psov po našej obci. Podľa VZN obce Dolná Lehota je voľný pohyb psov v našej obci zakázaný. Nakoľko obec po neustálom upozorňovaní zistila, že psy sa naďalej voľne pohybujú, pristúpime pri zistení majiteľa túlavého psa k udeľovaniu pokút. Z uvedeného dôvodu […]