MUDr. Ľubica Jurigová – OZNAM

MUDr. Ľubica Jurigová oznamuje svojim pacientom, že detská ambulancia je od februára 2018 presťahovaná zo Základnej školy v Podbrezovej do nových priestorov v Dome služieb – vedľa obecného úradu na Sládkovičovej ulici. Jedná sa o priestory bývalej ambulancie MUDr. Pavlove a MUDr. Auxtovej.  

Centrum právnej pomoci -OZNAM

Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorilo v Brezne Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov (viac info, viď príloha nižšie): Centrum právnej pomoci – infolist