Optický internet

Slovak Telekom, a. s. oznamuje občanom, ktorí majú záujem o pripojenie na optický internet, aby sa nahlásili na obecnom úrade v Dolnej Lehote.    

Mimoriadny odber krvi

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Brezne v spolupráci s územnou organizáciou DPO SR Brezno organizuje pri príležitosti sviatku sv. Floriána–patróna hasičov dňa 7.5.2018 (v pondelok) od 8:00 hod. mimoriadny odber krvi na 2 NP v priestoroch dennej miestnosti OR HaZZ v Brezne. Vopred ďakujeme za účasť.