Denné centrum IMPULZ n.o.

Dovoľujeme si informovať širokú verejnosť, že od januára 2016 budú mať občania možnosť využitia služieb Denného centra IMPULZ n.o., ktoré sa nachádza v budove Základnej školy v Nemeckej, Školská ulica 35. Jedná sa o denný stacionár, v ktorom môžu seniori alebo zdravotne postihnuté osoby tráviť čas, kým sú rodinní príslušníci (dcéra, syn, zať, nevesta, vnuci) […]

Verejná vyhláška – daňové priznania

Obec Dolná Lehota Vás vyzýva na podanie daňového priznania v súvislosti s vykonaným a ukončeným projektom pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dolná Lehota v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu v Brezne, pozemkový a lesný odbor č. OÚ BR PLO – 2014/01665-083, právoplatného dňa 20.01.2015 a zaregistrovaného OU Brezno, katastrálnym odborom ako Z 223/15. V zmysle […]