Verejná vyhláška – daňové priznania

Obec Dolná Lehota Vás vyzýva na podanie daňového priznania v súvislosti s vykonaným a ukončeným projektom pozemkových úprav v katastrálnom území obce Dolná Lehota v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu v Brezne, pozemkový a lesný odbor č. OÚ BR PLO – 2014/01665-083, právoplatného dňa 20.01.2015 a zaregistrovaného OU Brezno, katastrálnym odborom ako Z 223/15. V zmysle […]